Türkçe   English   
 
DESTEKLEYENLER

 Journal of History Studies (JHS)           Ondokuz Mayıs Üniversitesi    

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi                              Ahi Evran Üniversitesi    

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi          Gümüşhane Üniversitesi     

 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü                           Serik Belediyesi     

   Başak Matbacılık