Türkçe   English   
 
SEMPOZYUM KİTABI

Sempozyumda sunulan bildiriler hakem sürecinden sonra uluslararası yayınevi statüsüne sahip olan BERİKAN YAYINEVİ (http://www.berikanyayinevi.com.tr/) tarafından editör sorumluluğunda "Kitap" olarak yayınlanacaktır.

Akademik değelendirmelerde kitapta yayınlanan yazılar "kitapta bölüm" olarak görülecektir.

Kitap, ayrıca sempozyum web sitesinden de yayınlacaktır.