Türkçe   English   
 
SEMPOZYUM KİTABI

Sempozyumda sunulan bildiriler hakem sürecinden sonra uluslararası yayınevi statüsüne sahip olan Başak Matbaacılık ve yayıncılık tarafından editör sorumluluğunda "Kitap" olarak yayınlanacaktır.

Akademik değelendirmelerde kitapta yayınlanan yazılar "kitapta bölüm" olarak görülecektir.

Kitap, ayrıca sempozyum web sitesinden de yayınlacaktır.